Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Oter
- Flomsonekart
- Bekkerøye
- Eventyrslottet
- Vatnedalsvatn
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Vatnedalsvatn

Vatnedalsvatn ligger øverst i Otravassdraget. Før var Vatnedalsvatn en vanlig innsjø. I dag er det et reguleringsmagasin. Vannet som samles opp i magasinet brukes til å lage strøm.

I 1919 ble Vatnedalsvatn brukt som reguleringsmagasin for første gang. Det ble laget en dam ved utløpet slik at innsjøen ble 5 meter høyere enn før. Vannet skulle brukes til å lage strøm og elektrisk kraft. Tre gårder måtte fraflyttes da innsjøen ble demmet opp.

Foto: Agder Energi, fotoarkiv

Vatnedalsvatn og den første dammen som ble bygget i 1919.


Da den første dammen i Vatnedalsvatn ble bygget var det et av de største naturinngrepene som var gjort i Setesdalen. Men behovet for strøm har i alle år blitt større og større. Et fullt vannmagasin er et stort lager av energi. Vannmagasinene gjør det dessuten mulig å lage strøm om vinteren når det er lite vann i elvene.


Etter 1919 har reguleringsmagasinet i Vatnedalsvatn blitt utvidet flere ganger. Den siste dammen stod ferdig i 1983. Reguleringshøyden er nå 140 meter. Det betyr at det er 140 høydemeter mellom innsjøen på sitt høyeste og innsjøen på sitt laveste nivå. Dette er Norges høyeste reguleringshøyde!

Foto: Anders Martinsen, Agder Energi
I 1983 stod den nye dammen i Vatnedalsvatn ferdig.

I dag er dammen ved Vatnedalsvatnet en av de mest besøkte turistattraksjonene i Bykle kommune i Setesdal. På toppen av dammen går det en vei, så du får god utsikt over innsjøen og dalen!

 Foto: Anders Martinsen, Agder Energi

Det må en solid dam til for å holde på vannmassene i magasinet.