Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Oter
- Flomsonekart
- Bekkerøye
- Eventyrslottet
- Vatnedalsvatn
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Bekkerøye

Bekkerøye er en fremmed art i Norsk natur. Med det menes at den ikke hører naturlig hjemme i Norge.

 

Opprinnelig er bekkerøya fra Nord-Amerika, men siden 1872 er den spredt rundt i verden. På 1980-tallet ble bekkerøya forsøkt satt ut i mange vann i Norge, men bare på noen få plasser har den overlevd til i dag – blant annet i Heievatn i Setesdal.

Det er en meget vakker fisk, og svært bitevillig på det meste av fiskeutstyr. I Norge er det største eksemplaret tatt i Mandalselva i 2001. Den fisken veide 2268 gram.
 

 

 

Kilde: fiskipedia.no

Foto: Wikipedia commons/U.S. Fish and Wildlife Service