Ras
Kultur
Natur
Vil du vite mer?
- Fjellskred og flodbølger
- Rauma et verna vassdrag
- Sagelva vasskraftsenter
- Mannen i Romsdalen
- Trollstigen
Oppgaver
Til startsiden


Norgeskart

Vil du vite mer? Se i menyen til venstre!

Elva Rauma renner gjennom den vakre Romsdalen. Dalen er lang og smal med høye majestetiske fjell på begge sider og nede i dalbunnen fosser elva frem. Naturen og landskapet har gjort Romsdalen til et kjent turistmål.

Foto: Ingvild Herberg

Rauma gjennom Romsdalen - der majestetiske bratte fjell på hver side omkranser elva. Foto: Ingvild Herberg

Rauma er 68 km lang og et av de største vassdragene i Møre og Romsdal. Den har flere tilløp hvor de største kommer fra vest og sørvest. Elva har sitt utspring fra Lesjaskogsvatn som ligger på vannskillet mellom Østlandet og Nord-Vestlandet. Vannskillet gjør at vannet herfra både renner vestover ned i Rauma og østover ned i Gudbrandsdalslågen. Navnet Rauma er et opprinnelig elvenavn som trolig har sammenheng med ordet «straum».


Øverst i dalen veksler elva Rauma mellom stryk og ville fossepartier. Lenger ned i dalen renner elva roligere med flere stilleflytende partier. Både vei og jernbane følger dalen nedover til Åndalsnes hvor Rauma har sitt utløp. Ved Verma går jernbanen i en slynge inne i fjellet og kommer ut med en praktfull utsikt til Vermafossen. Vermafossen er utnyttet til kraftproduksjon, men som om våren kan være en imponerende foss.

 Foto: Ingvild Herberg

I øvre partier veklsler elva mellom stryk og ville fossepartier. Foto: Ingvild Herberg


I Romsdalen finner vi Trollveggen. Trollveggen er Europas høyeste loddrette og overhengende fjellvegg på hele 1000 meter. På motsatt side av dalen rager Romsdalshorn opp i 1555 meters høyde. Faren for fjellskred i Romsdalen er stor. Her finner vi flere ustabile fjellpartier hvor det mest kjente er "Mannen".


Den ville naturen, den fossende elva, de grønne liene mot de mørke fjellsidene og de snødekte toppene, gjør Romsdalen til en av Norges vakreste daler. Rauma er et verna vassdrag med store natur- og kulturverdier.


Tidligere var Rauma ei god lakseelv. Dessverre er elva infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. En parasitt som fester seg på hud og gjellene til fisk og som har ført til stor laksedød i mange vassdrag.

Romsdalshorn av kunstner Johan Fredrik Eckersberg. Kunstverk, offentlig eidendom.
 Bildetekst: Romsdalshorn av kunstner Johan Fredrik Eckersberg. Kunstverk, offentlig eiendom