Ras
Kultur
Natur
Vil du vite mer?
- Fjellskred og flodbølger
- Rauma et verna vassdrag
- Sagelva vasskraftsenter
- Mannen i Romsdalen
- Trollstigen
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Rauma et verna vassdrag

Rauma er et verna vassdrag med store natur- og kulturverdier.
 

Nesten hele Raumavassdraget er vernet mot kraftutbygging. Den eneste sideelven som er nyttet til kraftproduksjon er Verma. Raumas sideelv Istra ble vernet i 1986,mens resten av Rauma kom med i verneplanen i 1993. Vassdraget har store naturfaglige verdier. Den ville naturen, den fossende elva, de grønne liene og de mørke fjellsidene med snøkledde topper gjør også Romsdalen til en av Norges vakreste daler.

Foto: Ingvild Herberg

Her kan du lese mer om vassdragsvern og verneplan for vassdrag:
https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/