Ras
Kultur
Natur
Vil du vite mer?
- Fjellskred og flodbølger
- Rauma et verna vassdrag
- Sagelva vasskraftsenter
- Mannen i Romsdalen
- Trollstigen
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Mannen i Romsdalen

Fra fjellpartiet «Mannen» i Romsdalen er det fare for et stort fjellskred. Hele 4 million kubikkmeter med stein kan falle ut fra fjellet.

Store fjellskred er nedfall av fjellmasser på over hundre tusen m3. Fjellskred kan føre til voldsomme ødeleggelser. Romsdalen med sine bratte fjell er blant de stedene i landet hvor det har gått flest fjellskred. Her finner vi også mange ustabile fjellparti som kan utvikle fjellskred.

Mannen i Romsdalen er et slikt ustabilt fjellparti. Her finnes dype sprekker i fjellet og et parti av fjellet har løsnet fra fjellgrunnen. Dette partiet er i langsom bevegelse og har glidd ut og senket seg 15-20 meter fra toppen av Mannen. Målinger viser at toppflaten av denne blokken beveger ser med en hastighet på et par cm i året.

De ustabile fjellpartiene ved Mannen i Romsdalen overvåkes nøye. Foto: Thierry Oppikofer, NGU

Et skred fra Mannen vil med stor sannsynlighet krysse dalbunnen og ramme bosettinger, jernbane og europavegen. Skredet kan føre til at elva Rauma demmes opp og med videre fare for dambrudd og flom.

De ustabile partiene i Mannen overvåkes 24 timer i døgnet. Her blir endringer og bevegelser i fjellet målt og nøye vurdert. Den omfattende overvåkingen gjøres for å kunne varsle folk i tide i forkant av et fjellskred fra Mannen. I slutten av september 2014 ble det målt unormalt mye bevegelse i det ustabile fjellpartiet. Den 28. oktober trodde geologene et ras bare var timer unna. Noen dager før ble de fastboende evakuert og toglinjen stengt  og det ble forbud om å bevege seg i området. Det partiet av Mannen som man fryktet skulle rase ut har ennå ikke falt - men det er bare et spørsmål om tid.

Se bilder og film fra overvåkingen her.

På toppen av fjellet står det en meget spesielt formet tindenål. Det er denne enslige kampesteinen som har gitt fjellet navnet "mannen". Tindenålen ser ut som en mann som står på kanten av og skuer utover dalen. Nålen kan sees fra dalen.


Se også:
https://www.nve.no/flaum-og-skred/