Ras
Kultur
Natur
Vil du vite mer?
- Fjellskred og flodbølger
- Rauma et verna vassdrag
- Sagelva vasskraftsenter
- Mannen i Romsdalen
- Trollstigen
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Sagelva vasskraftsenter

Sagelva vasskraftsenter ligger i Lesja kommune, på grensa mot Rauma.


Stedet har historie tilbake til 1700-tallet. Da var det oppgangssag og kvern ved fossen. På midten av 1800-tallet ble det bygd ei vadmelsstampe. Nå er det gamle anlegget restaurert og har blitt et vasskraftsenter. Veldig mange dugnadstimer ligger bak gjenoppbyggingen av oppgangssag, sirkelsag, kvern og vadmelsstampe. Det er også bygd et moderne kraftverk på stedet.Sagelva vasskraftsenter forteller historien om hvordan vasskraften har blitt utnyttet i over 300 år. Anlegget viser tre ulike typer vasshjul. Kreftene i vannet og metodene for å utnytte kraften imponerer de besøkende.
 

 Brøstsaga. Foto: Arnfinn Kjelland

    Brøstsaga. Foto: Arnfinn Kjelland