Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Halti nasjonalparksenter
- Flommarksområder
- Isgangen i 1893
- Elvebåtene
- Reisa nasjonalpark
- Flom og forbygging
- Tre ulike kulturer
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Flommarksområder

Reisaelva har store flommer som kan oppstå på kort tid. Den flate dalbunnen gjør at områdene langs elva lett blir oversvømt. På grunn av de stadige oversvømmelsene har det utviklet seg et miljø med flomsletter og flommarksskog. Disse fuktige og næringsrike miljøene har et rikt dyre- og planteliv.

Stadige oversvømmelser er en betingelse for flommarksskogene. Denne typen vegetasjon finnes i hele landet, med tyngdepunkt på Østlandet, i Trøndelag, Troms, Finnmark og i indre kyststrøk på Vestlandet. De største arealene med flommarksskog finner vi langs de store vassdragene våre, på elvesletter som regelmessig blir satt under vann.

I flommarksskogene finner vi også mye stående og liggende død ved. De døde planterestene gir viktig næring til livet i elva og her finner også fisken gode skjulesteder. 
 

Oversvømte områder langs Reisaelva