Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Halti nasjonalparksenter
- Flommarksområder
- Isgangen i 1893
- Elvebåtene
- Reisa nasjonalpark
- Flom og forbygging
- Tre ulike kulturer
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Elvebåtene

Den vanligste måten å ta seg oppover Reisadalen og inn i nasjonalparken er med elvebåt fra Saraelv. Trolig var det kverner, finske innvandrere, som brakte med seg elvebåten til dalen på 1700-tallet. Opprinnelig var båten bygd som stakebåt, men er i dag motordrevet.

Den gamle båten ble staket oppover elva. Lengden på båten var opp til 9 meter og det var viktig å holde stø kurs i strømmen. Den som staket framme holdt båten stabil mens den bak tok nytt tak. Over stille partier i elva ble båten rodd med årer på vanlig måte. Lasten i stakebåten bestod oftest i tjære fra øvre deler av elva, men også bær og vilt var vanlig å frakte.

Stakebåten ble bygd med tynner bord og materiale enn dagens motoriserte elvebåt. Tømmeret måtte båtbyggeren selv finne i Nordreisas furuskoger. Det måtte ikke være tørrkvistet eller storkvistet. Slikt materiale har nemlig lett for å revne og å brekke når det bøyes. Det måtte heller ikke være med tennål, da dette er for stivt og vanskelig å arbeide med.


Til Halti nasjonalparksenter er det blitt bygget en ny stakebåt. Båten har fått navnet Hilja og skal være en del av utstillingen ved senteret.
 

Tegning av stakebåt

Stakebåten Hilja døpes av fylkesordføreren