Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Halti nasjonalparksenter
- Flommarksområder
- Isgangen i 1893
- Elvebåtene
- Reisa nasjonalpark
- Flom og forbygging
- Tre ulike kulturer
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Reisa nasjonalpark

I løpet av årtusener har Reisaelva skåret seg ned i fjellvidda og dannet den langstrakte Reisadalen som er kjerneområdet i Reisa nasjonalpark. Trange daler og kløfter, mektige fosser, elvegjel og jettegryter preger deler av nasjonalparken som er vernet for å bevare et tilnærmet urørt område.

Reisaelva renner gjennom hele nasjonalparken. Mollisfossen er den høyeste fossen med en fallhøyde 269 m. Ved Imo går Reisaelva gjennom en cirka kilometerlang elvekløft. Elva er lakseførende helt hit til Imo.
Reisadalen har et rikt planteliv med mange sjeldne arter. Langs elva vokser bjørkeskog og noe furu. I flomsonen langs elva står løvtrærne tett og danner en rik flommarkskog som frister med både villrips og åkerbær. Nasjonalparken har et rikt dyreliv hvor vi finner både jerv, gaupe og fjellrev. Området med sine bratte klippevegger gjør at også rovfugler som blant annet fjellvåk og kongeørn trives godt her.

Et eget nasjonalparksenter for parken ble åpnet ved Storslett i 2004. Senteret har fått navnet Halti nasjonalparksenter. Her får du informasjon om parken og andre vernede områder i Nordreisa og Nord-Troms.
 

Elvekløfta ved Imo