Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Halti nasjonalparksenter
- Flommarksområder
- Isgangen i 1893
- Elvebåtene
- Reisa nasjonalpark
- Flom og forbygging
- Tre ulike kulturer
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Tre ulike kulturer

I Reisa finner vi tre ulike kulturer norsk, samisk og kvensk. ”Kven” er en gammel skandinavisk betegnelse på et finsk folk som holdt til rundt Bottenviken. I dag brukes betegnelsen om personer som nedstammer fra finske innvandrere til Nord-Norge.

Første skriftlige kilder om kvener i Reisadalen er fra 1720. I begynnelsen av 1700-tallet var Russland i krig med Finland. Dette var nok en viktig grunn til at kvenene kom over til Norge. Stedsnavn fra dalen tyder imidlertid på at det har vært kvener her før den tid. Trolig var det i forbindelse med marked på Storslett og Skjervøy.

Kvener ble omtalt som gode tømmermenn. Deres kunnskaper om landbruk ble høyt vurdert og de ble sett på som et drivende og dugelig folk.

Den samiske delen av folket bestod hovedsakelig av fjellsamer og sjøsamer. Sjøsamene var samer som bodde nede ved kysten. I følge skriftlige kilder var det sjøsamene som først bosatte seg i Nordreisa. Sjøsamer var trolig opprinnelige fjellsamer som sluttet å følge etter reinen og begynte med fiske og småbruk i steden.
 

Kvener som melker reinsdyr i Vest-Finnmark på slutten av 1800-tallet. Mannen er kledd i typisk kvensk mannsantrekk.