Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Rekordlaksen
- Grensevassdrag
- Isgang
- Laksens vandring
- Deatnu
- Flom og oversvømmelse
Oppgaver
Til startsiden


Norgeskart

Vil du vite mer? Se i menyen til venstre!

Tana er den femte lengste elva i Norge. Tana er grenseelv mellom Norge og Finland. Omtrent 1/3 av vassdraget ligger i Finland og riksgrensen langs elva er nesten 300 km lang. Selve Tana starter der elvene Karasjohka og Anarjohka møtes. Tana ender i et stort deltaområde i Tanafjorden. Tanamunningen er et av de største urørte deltaområdene i Europa. Den norske delen av Tana ligger i Finnmark fylke.

Foto: Knut Aune Hoseth, NVE

Deltaområdet der Tana renner ut i havet. Her ligger Tanamunningen naturreservat med elvestrandvegetasjon og våtmarksområde for fugl.


Det samiske navnet på Tana er Deatnu som betyr storelva. Elva har vært viktig i grenselandet som opprinnelig tilhørte den samiske befolkningen. I dag er dette området delt mellom Norge, Sverige og Finland.


Området langs Tana er tynt befolket. Langs begge sider av elva er det spredt bosetting, småbruk og noen hytter. Naturen langs Tana gjenspeiler at vi er langt nord. Langs elva vokser vier og fjellbjørkeskog. På Finnmarksvidda er det åpne myrområder og bart fjell.

Foto: NVE, ukjent

Tana ved Båteng. Her er Tana riksgrensen mellom Norge og Finland.


Vinteren i Finnmark er kald, og hele Finnmarksvidda er dekket med snø. Om våren smelter all snøen og Tana opplever vårflom. Hvor stor flommen blir, varierer fra år til år. Flommen er ofte kraftig. En av grunnene til dette er at Tana ikke har innsjøer som kan dempe flomtoppen. Tana renner fra sør mot nord. Om våren starter smeltingen av snø og is øverst i vassdraget. Smeltingen starter sener jo lenger nord og nærmere havet man kommer. Noen steder hoper isen seg opp og det lages isdammer. Dette kalles isgang. Isgangen beveger seg nedover vassdraget. Isgangen i Tana er stor sammenlignet med andre elver i Norge.

Foto: NVE, ukjent

Isgang i Tana - Storfossen


Laksen i elva har alltid vært en livsviktig ressurs. Lokalbefolkningen har rettigheter til å fiske med garn i elva. Både stengselsfiske og garnfiske har lange tradisjoner og brukes fremdeles i dag. Alle som ønsker kan fiske laks med fiskestang i Tana, men først må man skaffe seg et fiskekort.

Foto: Kari Hänninen

 Laksefiske i Tana. Blir det napp idag?


Tana er kjent for laksefiske og er den største lakseelva i Norge. Hvert år fiskes mellom 100 og 200 tonn laks i elva. Tana har verdensrekorden for atlanterhavslaks fisket på stang. Laksen veide 36 kg og ble tatt i Storfossen i 1929. Det gode laksefisket i Tana trekker til seg mange turister hvert eneste år.

Foto: Jan-Rune Samuelsen

Min første laks! Laksen er på vei oppover Tana for å gyte.