Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Rekordlaksen
- Grensevassdrag
- Isgang
- Laksens vandring
- Deatnu
- Flom og oversvømmelse
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Deatnu

Deatnu er det samiske navnet på elva Tana. Det samiske språket møter du mange steder langs elva både på elvenavn, fiskemetoder og på laksen selvfølgelig.

Deatnu er det samiske navnet på elva Tana. Deatnu betyr stor elv eller flod. På mindre elver brukes ordet johka som kan oversettes til elv eller bekk. Anarjohka, Karasjohka og Ohcejohka er eksempler på sideelver i Tanavassdraget. I området langs Tana brukes både det norske og samiske språket. Tana ligger i kjerneområdet for den samiske befolkningen. 
 

Foto: Knut Aune Hoseth, NVE

Laksefiske i Anarjohka.

Det samiske språket har en stor ordrikdom. Det er spesielt synlig i samiske tradisjoner som reindrift og laksefiske. Ord som beskriver snø og is har og mange nyanser som ikke finnes på norsk. Presise ord og uttrykk er en måte å bringe kultur og kunnskap videre på. 

Foto: Norsk Skogmuseum, Arkiv
 Stengselsfiske i Tana. Buoddu er det samiske navnet på denne fiskemetoden.

 

Laksefiske er en viktig del av kulturen til elvesamene. Det gjenspeiles i det samiske språket. Mange stedsnavn er skapt på grunn av fisketradisjonene i elva. Her er noen eksempler på hvordan ulike typer laks har fått sitt eget navn avhengig av alder og kjønn:

 Samisk  Norsk
Diddi   Liten laks (opptil 2,5 kg). Går opp i Tana rundt Sankthans
Linddor    Liten laks, men litt større enn Diddi
Luosjuolgi Laks på 3-5 kg
Luossa Laks, særlig når den er fullvoksen
Duovvi Hunnlaks med rogn
Goadjin Stor hannlaks
Vuorru Laks som står i elva vinteren over

 

 

 

 

 

 

 

KildeDen elvesamiske kulturen, Aage Solbakk