Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Rekordlaksen
- Grensevassdrag
- Isgang
- Laksens vandring
- Deatnu
- Flom og oversvømmelse
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Rekordlaksen

Rekordlaksen på 36 kg ble fisket på sluk av Henrik Henriksen i 1928. Ni timer kjempet han med fisken før den var på land.

Storfossen i Tana er et av hindrene laksen møter når den er på vei opp elva for å gyte. Ofte blir laksen stående under fossen for å samle krefter før den kjemper seg videre oppover. Flere små fosser og stryk ligger på rekke og rad. Storfossen er til sammen 6 km lang. Storfossen der Henrik Henriksen tok rekordlaksen er en av Tanas beste fiskeplasser. Her er det som regel alltid fiskere både langs land og ute i båt på elva i sommersesongen.

Foto: Knut Aune Hoseth, NVE

Storfossen er en av Tanas beste fiskeplasser. Om vinteren er laksen i havet. Så fort isen forsvinner på elva starter de første laksene sin vandring oppover elva.


Henrik Henriksen var småbruker og bodde like ved Storfossen. En kveld i 1928 er Henrik ute i båten med stang og sluk. En laks følger etter sluken uten å bite på. Henrik oppdager at dette er en storlaks og gir derfor ikke opp jakten. Han prøver å holde båten i ro i strykene. Sluken holdes der han tror laksen er. Klokka 9 om kvelden hogger laksen i. Så begynner kampen om å få storlaksen på land.

Foto: Kari Hänninen

Laksefiske fra båt i Storfossen.


Laksen blir stående i elva. Den flytter seg ikke. Henrik ror forsiktig til land, fyller båten med stein og ror tilbake til stryket der laksen står. Så lemper han steinen ut i elva så nær fisken som mulig. Laksen svømmer litt til siden og stiller seg på grunnere vann hvor den igjen blir stående. Henrik tar en ny tur til land for å hente mer stein, og slik fortsetter han natta gjennom.

Etter 9 timer er fisken så nærme land at Henrik klarer å fange den. Vekta viste 35,89 kilo. Helt til 1983 hadde laksen til Henrik Henriksen norgesrekorden. Da ble den tatt ut av rekordlista fordi de strenge reglene til veiing ikke var oppfylt godt nok. På folkemunne er likevel 36-kilos laksen den største atlanterhavslaksen som er fisket på stang i Tana.

Foto: Knut Aune Hoseth, NVE
Det fiskes mange og store lakser i Tana gjennom en sesong. Men rekorden fra 1928 er vanskelig å slå!

 


Kilde:
Tana. Den største elva, Thorbjørn Tufte og Ivar Hauge