Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Rekordlaksen
- Grensevassdrag
- Isgang
- Laksens vandring
- Deatnu
- Flom og oversvømmelse
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Flom og oversvømmelse

Vinteren er kald i snødekte Finnmark. Når vårsola begynner å varme slipper vinteren tak. Det er vårflommen i Tana som står for tur.

Hver vår opplever Tana snøsmelteflom. Tana har liten vannføring om vinteren fordi all nedbør blir liggende som snø på bakken. Når snøen smelter blir det liv i elva igjen. Vannføringen vokser raskt. Det er vårflom eller snøsmelteflom i elva. Ved kraftig eller langvarig regn kan det bli flom i Tana på sommeren og høsten også. Regnflommene i Tana har aldri vært så voldsomme som vårflommene.

Foto: NVE, ukjent

Etter en lang og kald vinter kommer vårflommen i Tana. Her ved Tana bru.


I Tana har det vært mange store flommer. Den største som er målt var 21. mai 1920. Da var det 7 ganger så mye vann i elva som i en vanlig vårflom. I dag ville en så stor flom true mange bygninger rundt tettstedet Polmak.


Nedre del av Tana er kjent for store isganger. De meste dramatiske isgangene kan skape oversvømte områder. Oversvømmelser under isgang oppstår raskere enn når oversvømmelsen skyldes en vanlig vårflom. Under isgang kan det også komme store isflak drivende nedover elva som skaper farlige situasjoner.

 Foto: NVE, ukjent

Når elva trekker seg tilbake etter flommen hender det at isflak blir liggende igjen langs elvekanten.

 


Kilde:

Den elvesamiske kulturen, Aage Solbakk
Flomsonekart. Delprosjekter Bonakas, Seida og Polmak