Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Rekordlaksen
- Grensevassdrag
- Isgang
- Laksens vandring
- Deatnu
- Flom og oversvømmelse
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Isgang

Overgangen fra vinter til sommer kommer brått i Tana. Når isen løsner og brøyter seg nedover vassdraget, da er våren kommet!

Vi kaller det isgang når store ismasser løsner og driver med strømmen nedover elva. Isgangen i Tana er en voldsom begivenhet og et mektig syn. Det som skjer er at den tykke og massive elveisen begynner å tine om våren. Tana er lang, og den renner fra sør til nord. Derfor starter som regel snø- og issmeltingen øverst i vassdraget. Isen i de øvre deler løsner første, og beveger seg nedover elva. Det er denne forflytningen av ismasser som gir den kjente isgangen. Isgangen i Tana er den største i Norge.

Foto: Knut Aune Hoseth

Is i Tana ved Storfossen om våren.


Isen beveger seg nedover elva. Det lages ispropper som tetter elveløpet flere steder. Isproppene er laget av knust is, og kommer gjerne på faste steder fra år til år. De største proppene kommer ved Storfossen. Her kan tykkelse på isproppen bli hele 10 meter. Et år hadde mange samlet seg ved Storfossen for å se en stor isgang. Når isgangen kom dannet det seg en så stor ispropp at vannet sperret veien slik at de ikke kom seg tilbake til Tana.


Selv om isproppen stopper opp, må vannet videre. Som regel er det ikke plass til alt vannet under isen og det bygger seg opp en dam ovenfor isproppen. Hvis trykket fra vannmassene blir stort nok kan isproppen løsne. Da fortsetter knust is og sørpevann nedover elva til neste hindring. Andre ganger tar vannet veien om elvebredden for å komme forbi isproppen. På denne måten kan isgangen skape oversvømmelse og skade.

Foto: Knut Aune Hoseth

Isflak har blitt presset på land under isgang i Tana.


Kilde:
Den elvesamiske kulturen, Aage Solbakk
www.nve.no