Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Rekordlaksen
- Grensevassdrag
- Isgang
- Laksens vandring
- Deatnu
- Flom og oversvømmelse
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Laksens vandring

Når laksen går opp i Tana for å gyte er også fiskerene langs elva klare. Her kan du lese mer om laksens vandring fra Tana til Barensthavet og hjem til Tana igjen.

Tana elven er Norges femte lengste elv. Tana er verdensberømt for sine store lakser. Hvert år tas det laks på over 20 kilo i elva. Tana elva har også verdensrekorden for atlanterhavslaks.

Foto: Knut Aune Hoseth, NVE

Tana er det største og mest lakserike vassdraget i Norge. Laksefiske trekker mange turister til Tana.


Laksens liv starter i elva. Når lakseegget klekker kommer lakseyngelen ut med en plommesekk på magen. Denne plommesekken er som en liten matpakke som lakseyngelen tærer på de første dagene. Når lakseyngelen har brukt opp plommesekken må den ta til seg mat med munnen. Hvis den ikke finner mat i passe størrelse innen 5 dager vil den død. Det er høy dødelighet i denne fasen av laksens liv. I det første stadiet lever laksen på grunt vann. Der har den et lite territorium hvor den forsvarer seg mot inntrengere. Etter 2 til 3 år har laksen blitt ca 20 cm lang, og har bygget opp fettreserver til å smoltifisere. Smoltifisering er den forvandling laksen må igjennom for å klare å svømme fra ferskvann og ut i saltvann.

Foto: OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum

Lakseyngel. Plommesekken gir laksen næring den første tiden.


Laksen forbereder seg på å svømme fra sin barndoms elv og ut i havet. I havet er det mer mat enn i elva. Smolten fra Tana og de andre elvene i Finnmark vandrer ut i Barentshavet. Den første tiden lever de av dyreplankton. Den første vinteren er kritisk for laksen. De som overlever får god tilgang på mat, fordi laksen da er blitt stor nok til å spise andre fisker. I havet vokser laksen raskt og etter ett år i havet kan den være mellom 1 og 3 kg. Noen velger å vandre tilbake til sin barndoms elv for å gyte. Andre lakser venter ett år til før de vender tilbake.

Foto: Kari Hänninen

Når laksen kommer til Tana for å gyte er det stor aktivitet hos alle fiskeinteresserte!


I Tana kommer storlaksen først, fra mai fram til Sankthans. Fra midten av juni til midten av juli siger også smålaksen oppover elven. Laksen er sølvblank når den kommer til elva. Etter å ha stått på elva noen måneder blir den mørk. Hannene får kraftigere kjever og en kraftig krok i underkjeven. En stor han-laks jager vekk andre hanner, men det er ganske vanlige at små dverg hanner som har stått på elva hele sitt liv klarer å snike seg til å gyte med en gyteklar hunn. Hunnen graver opp en grop med halen og legger egg mens hannen spruter ut melke som befrukter eggene. Så svømmer hun litt fram, og mens hun graver den nye gropen graver hun over den forrige slik at eggene blir grav litt ned i grusen. Eggene klekker på våren og en ny generasjon lakseyngel blir født.


Noen lakser bruker så mye energi på den lange ferden opp i elva at de dør etter gyting. Mange av de som overlever blir stående i elva over vinteren og kalles vinterstøinger. Om våren vandrer de utsultet og magre ut i havet igjen på jakt etter mat. De største laksene gyter som regel flere ganger.