Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Tvindefossen
- Flommer i Vosso
- Gamle flombilder
- Nå eller aldri for Vossolaksen!
- Ekstremsportveko
Oppgaver
Til startsiden


Norgeskart

Vil du vite mer? Se i menyen til venstre!

Vosso er en elv i Voss kommune. Elva dannes ved samløpet av Raundalselva og Strandaalva. Elva går gjennom Vangsvatnet og renner ut i havet ved Bolstadfjorden. Vossovassdraget er et av de største vassdragene på Vestlandet. Nedbørsfeltet strekker seg fra høgfjellsområdet innenfor Uppsete i øst til utløpet ved Bolstadfjorden i vest, og dekker et samla areal på 1 483 km2. Strandaelva, Raundalselva, Bordalselva, Teigdalselva og Bolstadelva er de største sideelvene i vassdraget.

Vassdraget er variert med høyfjell og lavland, med brede daler hvor elva renner rolig og gjennom flere større og mindre vann, og trange daler hvor elva går i fosser og stryk. Her finnes store fjordsjøer som Vangsvatn omgitt av jordbruksland, små næringsrike lavlandvann og kalde næringsfattige høyfjellsvann.  

Voss med Vangsvatnet i forgrunnen og Vosso som bukter seg nedover dalen.

Vossovassdraget ovenfor Vangsvatnet er varig verna mot kraftutbygging. Denne delen er lite påvirket av tekniske inngrep. Vosso er et av få tilnærmet uregulerte større vassdrag på Vestlandet. Vassdraget er også et meget populært sted for kajakkpadling og rafting. Hvert år i slutten av juni samles flere hundre sports- og musikkinteresserte seg fra hele verden i Voss for å delta på Ekstremsportveko. Under festivalen konkurreres det i ulike grener innenfor ekstremsport som rafting, elvekajakk og kiting.

Raundalselva byr på spennende kajakkpadling!

Gjennom historien har det vært mange flommer i vassdraget. Den største flommen som er registrert ved målestasjonen ved Bulken er flommen 10. oktober 1918. Den nest høyeste flommen fant sted 27. juni 1989.


Vosso har en lang lakseførende strekning. Elva var lenge blant de beste lakselver i Hordaland. Laksen i Vosso er spesiell og skiller seg fra andre laksestammer med sin store størrelse. Allerede på slutten av 1800-tallet leide engelskmenn deler av vassdraget for å drive sportsfiske. Et omfattende næringsfiske har også blitt drevet etter laksen. På slutten av 1980-tallet skjedde det en kraftig nedgang i laksefangstene og i 1992 ble alt fiske etter laksen stengt.

 Vossolaksen er kjent for sine store størrelse!