Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Tvindefossen
- Flommer i Vosso
- Gamle flombilder
- Nå eller aldri for Vossolaksen!
- Ekstremsportveko
Oppgaver
Til startsiden
 
Norgeskart

Flommer i Vosso

Fra historien kjenner en til flere store flommer i Vossovassdraget. Den eldste kjente flommen skal trolig være fra 1604. På utsiden av Vangskirka er årstallet 1:6:04ˇ risset inn. Innskriptene tyder på at det skal ha skjedd en hendelse dette året i mai måned. Mest sannsynlig er dette en av de mange flomhendelsene som har rammet kirka.

Den første flommen det er skrevet om i bygda fant sted sommeren 1719. Det har blitt fortalt at under denne flommen ble det rodd til alters på Vossovangen. Det samme skal også ha skjedd under storflommen 5. desember 1743. Denne høsten skal ha vært spesielt kald med tidlig teledanning og snøfall. I desember kom det mildvær og snøen smeltet og sammen med mye regnvær fikk Vosso den største flommen i mans minne. Vannet skal etter fortellinger ha nådd 2,5 meter opp på kirkeveggen.

På Bulken ved Vangsvannet ligger det en hydrologisk målestasjon. Stasjonen ble opprettet i 1892 og er en av stasjonene med lengst sammenhengende målinger i Norge. De største flommene i vassdraget er registrert i juni og på høsten fra oktober til desember.


 Innskriptene på Vangskirka som trolig forteller om flomhendelsen i mai 1604.