Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Tvindefossen
- Flommer i Vosso
- Gamle flombilder
- Nå eller aldri for Vossolaksen!
- Ekstremsportveko
Oppgaver
Til startsiden
 
Norgeskart

Nå eller aldri for Vossolaksen!

Vossolaksen er verdens største atlantiske laks. På slutten av 1980-tallet skjedde den en dramatisk nedgang i laksefangstene og i 1992 ble alt fiske i elva og indre fjordområder stengt. Den opprinnelige bestanden er nesten utryddet. For å berge denne spesielle laksen er det satt i gang en omfattende redningsplan for laksen.

Verdens største atlantiske laks
Vossolaksen er unik på grunn av rask vekst og sitt lange sjøopphold. Den ga før i tida grunnlag for et rikt laksefiske i sjøen, og inntekter fra tilreisende sportsfiskere langs vassdraget. Allerede på midten av 1800-tallet leide engelskmenn deler av vassdraget for å drive sportsfiske. Det er den høye gjennomsnittstørrelsen og muligheten for å treffe på svært stor laks som har gjort vassdraget til et populært sted for sportsfiskere.

Redningsplan
Det er nå utarbeidet en 10-årig redningsplan basert på omfattende undersøkelser av bestanden og hva som påvirker den. Opprinnelig Vossolaks er tatt vare på i levende genbank. Dette materiale har begrenset levetid så derfor haster det med å berge bestanden. Oppbygging av bestanden igjen må skje gjennom utsetting av rogn, yngel og smolt, samtidig som truslene mot bestanden bekjempes.

Utfordringer
På sin vei ut til havet for å vokse seg stor og sterk må laksen passere forbi lange og trange fjorder med oppdrettsannlegg. Rundt disse oppdrettsanlegg florerer det av parasitten lakselus. Lakselusa fester seg til kroppen på fisken og påfører den skade ved å spise slim, skinn og blod. Angrep av lakselus og innkryssing av rømt oppdrettslaks er de to mest kjente trusselfaktorene for Vossolaksen.